ĐIỂM DANH 2022

BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG & MẠNG MÁY TÍNH

ĐIỂM DANH LỚP HỌC

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần: 12/09/2022 – 17/09/2022

Thứ \ LớpMC21MC22LT21ALT21BLT22TM21
Thứ 2Camera QSTin họcWeb OSWebOSTin học
Thứ 3TK HTMMMTWin FormWin FormLắp rápVideo
Thứ 4LinuxLắp rápWin FormWin FormMạng CBEmail
Thứ 5WebMailMạng LANAnh vănAnh vănKỹ thuật LTVideo
Thứ 6WordPress Chính trịOOPOOPChính trịnh
Thứ 7ĐH WebWindows ServerWeb OSWeb OSLập trình CAnh Văn

  1. LỚP MC21
  2. LỚP MC22
  3. LỚP LT21A
  4. LỚP LT22B
  5. LỚP LT22