Ngày 13/9 vừa qua, Cộng đồng đầu tư An Phát Hưng đã diễn ra buổi họp định kỳ, đây là hoạt động thường xuyên của cộng đồng. Với mục đích Giao lưu, kết nối – Đào tạo – Cập nhật thị trường  và chia sẻ cơ hội đầu tư đến toàn thể hội viên.

Sau đây là những điểm nhấn trong buổi họp cộng đồng vừa qua:

image1

Phần đào tạo: Ban điều hành – anh Lê Hữu Dương chia sẻ chủ đề “Sử dụng đòn bẩy tài chính an toàn và hiệu quả trong đầu tư bất động sản”

Đây là kỹ năng quan trọng cho Nhà đầu tư, nhất là trong tình hình thị trường đang bị giảm tính thanh khoản, cũng như các ngân hàng đang siết room tín dụng cho bất động sản.

image5

Phần thị trường: Chủ tịch Dương Đình Châu chia sẻ Nhận định về thị trường hiện tại và cách ứng biến của nhà đầu tư trong lúc này để an toàn và sinh lời.

Thị trường hiện tại đang giảm tính thanh khoản, nên tập trung đầu tư trung và dài hạn, từ 1 năm trở lên.

image4

Đặc biệt, là phần chia sẻ cơ hội đầu tư bởi Ban điều hành – Anh Cao Danh Dũng.

Cơ hội đầu tư được chính Ban điều hành trực tiếp thẩm định, đánh giá về Pháp lý quy hoạch và tiềm năng sinh lời. Tính minh bạch – sinh lời tốt luôn là điều đặt lên hàng đầu trong mỗi dự án đầu tư của cộng đồng.

ĐĂNG KÍ NGAY