Đây là cuộc họp nằm trong Quy trình góp vốn dự án của cộng đồng.

Sau quá trình tìm hiểu dự án, thực địa và xuống tiền, các Nhà đầu tư sẽ được tham gia các buổi họp nhằm cập nhật diễn biến của dự án, ví dụ:

Quá trình khảo sát, tìm mua BĐS phù hợp với tiêu chí đặt ra: về quy hoạch, tiềm năng tăng giá.

Quá trình đàm phán giá với chủ nhà để mua vào với giá tốt nhất.

Quá trình sang nhượng, công chứng, sang tên sổ đỏ…, biến động số dư của quỹ cũng thường xuyên được cập nhật.

image6

Sổ đỏ đã về tay Nhà đầu tư cộng đồng trong 1 dự án gần đây nhất.

Kết thúc buổi họp, Ban điều hành tổ chức lấy ý kiến từ Anh chị Nhà đầu tư. Kết quả là 100% nhà đầu tư đã đồng tình với phương án của Ban điều hành trong việc lựa chọn vị trí với mức giá đã được Ban điều hành đàm phán trước đó thấp hơn thị trường 10%.

ĐĂNG KÍ NGAY