LT21

Hồ sơ đào tạo lớp LT21

Học kỳ 1, 2020/2021 (TKB, KHNG)

Môn học/ Mô-dunNhà giáoGiáo ánSổ tayNghiệm thu
Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tínhThầy Khải
Thầy Minh
Ngôn ngữ lập trình CCô Giang
Thầy Sơn
Kỹ thuật lập trìnhCô Giang
Thầy Đạt
Thầy Sơn
Mạng cơ bảnThầy Quí

Học kỳ 2, 2020/2021 (TKB, KHNG)

Môn học/ Mô-dunNhà giáoGiáo ánSổ tayNghiệm thu
Anh văn chuyên ngànhThầy Quang
Cơ sở dữ liệuThầy Đạt
Thầy Khải
Lập trình hướng đối tượng
Lập trình ứng dụng trên Windows

Học kỳ 3, 2021/2022 (TKB 1, TKB 2, TKB 3, KHNG LT, KHNG TH)

Môn học/ Mô-dunNhà giáoGiáo ánSồ tayNghiệm thu
Thiết kế Websites mã nguồn mở
Lập trình Web với ASP.NET & SQL Server
Lập trình Web với PHP & My SQL

Học kỳ 4, 2021/2022 (TKB, KHNG)

Môn học/ Mô-dunNhà giáoGiáo ánSổ tayNghiệm thu
Quản trị WebServer
Thực nghiệp lập trình máy tính
Thực tập tốt nghiệp