LT22

Hồ sơ đào tạo lớp LT22

Học kỳ 1, 2020/2021 (TKB, KHNG)

Môn học/ Mô-dunNhà giáoGiáo ánSổ tayNghiệm thu
Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tínhThầy Khải
Thầy Minh
Ngôn ngữ lập trình CCô Ngọc
Kỹ thuật lập trìnhThầy Đạt
Mạng cơ bảnThầy Tiền

Học kỳ 2, 2020/2021 (TKB, KHNG)

Môn học/ Mô-dunNhà giáoGiáo ánSổ tayNghiệm thu
Anh văn chuyên ngành
Cơ sở dữ liệu
Lập trình hướng đối tượng
Lập trình ứng dụng trên Windows

Học kỳ 3, 2021/2022 (TKB, KHNG)

Môn học/ Mô-dunNhà giáoGiáo ánSồ tayNghiệm thu
Thiết kế Websites mã nguồn mở
Lập trình Web với ASP.NET & SQL Server
Lập trình Web với PHP & My SQL

Học kỳ 4, 2021/2022 (TKB, KHNG)

Môn học/ Mô-dunNhà giáoGiáo ánSổ tayNghiệm thu
Quản trị WebServer
Thực nghiệp lập trình máy tính
Thực tập tốt nghiệp