Mạng máy tính – MC21

MH08 – MẠNG MÁY TÍNH

Tên môn học: Mạng máy tính

Mã số môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; ( Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 41 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).

Thời gian lớp học: 07h45 đến 11h15

Phòng học: Phòng Mạng 1 (Lầu 3, Khu A)

Danh sách lớp học: Xem điểm danh

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

STTNỘI DUNGHÌNH THỨCGHI CHÚ
1Bài kiểm tra đầu giờTrắc nghiệm
2Mô hình mạngThực hành
3Các thiết bị cơ bản của mạng máy tínhThực hành
5Công nghệ mạng EthernetThực hành
6TCP/IP và InternetThực hành
7Thi kết thúc mônTích hợp (Lý thuyết, Thực hành)

KẾ HOẠCH MÔN HỌC

STTNGÀYBÀI GIẢNGThực hànhGHI CHÚ
128/02/2022Bài 1: Giới thiệu tổng quan mạng máy tính
1.1 Các khái niệm cơ bản và thuật ngữ
1.2 Phân loại mạng máy tính
1.3 Giao thức phân tầng, mô hình dịch vụ
Phiếu bài tập 1
202/03/2022Mở đầu (Mạng LAN, Ôn tập)
Bài 2: Mô hình mạng
2.1 Khái niệm mô hình mạng
2.2 Mô hình mạng Bus
2.3 Mô hình mạng Star
Thực hành mô hình Star
303/03/2022Bài 2: Mô hình mạng
2.4 Mô hình mạng Star mở rộng
2.5 Mô hình mạng Ring
2.6 Mô hình mạng Full Mesh
Bấm dây mạng
405/03/2022Bài 3: Các thiết bị cơ bản của mạng máy tính
3.1 Card mạng (NIC)
3.2 Bộ lập (Repeater)
3.3 Bộ tập trung (Hub)
Lắp thiết bị vào tủ mạng
507/03/2022Bài 3: Các thiết bị cơ bản của mạng máy tính
3.4 Cầu nối (Bridge)
3.5 Bộ chuyển mạch (Switch)
3.6 Bộ chuyển đổi quang điện (Converter quang)
Bài tập
Video
Nộp bài
609/03/2022Bài 3: Các thiết bị cơ bản của mạng máy tính
3.7 Bộ định tuyến (Router)
710/03/2022Bài 3: Các thiết bị cơ bản của mạng máy tính
3.8 Cổng thông tin (Gateway)
3.9 Máy chủ dịch vụ (Server)
3.10 Trạm làm việc (Workstation)
812/03/2022Bài 4: Công nghệ mạng Ethernet
4.1 Giới thiệu Ethernet
914/03/2022Bài 4: Công nghệ mạng Ethernet
4.2 Đặc điểm của cáp UTP
1016/03/2022Bài 4: Công nghệ mạng Ethernet
4.3 Đặc điểm của cáp đồng trục, cáp quang
1117/03/2022Bài 4: Công nghệ mạng Ethernet
4.4: Ethernet 10-Mbps
1219/03/2022Bài 4: Công nghệ mạng Ethernet
4.5: Fast Ethernet 100 Mbps
1321/03/2022Bài 4: Công nghệ mạng Ethernet
4.6 Gigabit Ethernet 1000 Mbps
4.7 10 Gigabit Ethernet
1423/03/2022Bài 5: TCP/IP và Internet
5.1 Bộ giao thức TCP/IP
5.2 Địa chỉ IP, IP Public và Private
5.3 Giao thức IPv4 và IPv6
1524/03/2022Bài 5: TCP/IP và Internet
5.5 Chuyển đổi IPv4 sang IPv6
5.6 Phân chia mạng con với IPv4
1626/03/2022Bài 5: TCP/IP và Internet
5.7 Các giao thức TCP và UDP
5.8 Các dịch vụ mạng TCP/IP
1728/03/2022Bài 6: Quản trị mạng
6.1 Nghề quản trị mạng
6.2 Công việc của nhân viên quản trị mạng
6.3 Quản trị hệ thống (mô hình mạng, cấu hình mạng,…)
1830/03/2022Bài 6: Quản trị mạng
6.4 Quản trị Server Windows / Linux
6.5 Quản trị Websites
6.6 Triển khai dịch vụ mạng
1904/04/2022Bài 6: Quản trị mạng
6.6 Triển khai an toàn thông tin
6.7 Hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố