Thực nghiệp triển khai hệ thống mạng (MC19)

Thực nghiệp triển khai hệ thống mạng

Tên môn học: Thực nghiệp triển khai hệ thống mạng

Mã số môn học: MĐ 17

Thời gian thực hiện môn học: 150 giờ; ( Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 114 giờ; Kiểm tra: 6 giờ).

Thời gian lớp học: 13h đến 17h (Thứ 3, 4, 5, 6)

Phòng học Online: https://meet.google.com/why-komc-quc

Danh sách lớp học: Xem điểm danh

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

STTNỘI DUNGHÌNH THỨCGHI CHÚ
1Bài kiểm tra đầu giờTrắc nghiệm
2Group policy object (GPO)Thực hành
3Mạng không dâyThực hành
4Hệ thống ảo hóaThực hành
5Vận hành WebServerThực hành
5Điểm cộngHoàn thành tốt bài tập
6Thi kết thúc mônTích hợp (Lý thuyết, Thực hành)

LỊCH GIẢNG DẠY ONLINE

STTNGÀYBÀI GIẢNGBÀI TẬPGHI CHÚ
1Sao lưu / phục hồi Server
2Group policy object (GPO)
3Công nghệ mạng không dây
* WEP, WPA, Captive Portal.
* Tần số
* Kênh
* Cường độ
* Bản đồ
Thiết bị mạng
Cáp quang
4Mạng vô tuyến và hữu tuyến
* VLAN
* Access Point;
* Router Wifi
Bonding
Network Security
528/09/2021Triển khai hệ thống ảo hóa
* VMware ESXi
* Docker
Nộp bài 1Bài giới thiệu
629/09/2021Vận hành máy chủ WebServer
* Windows
* Linux (LAMP)
Nhân viên quản trị Website (Website Administrator) – Slide
* Quản trị WebServer
* Sao lưu, phục hồi
Nộp bài 2

Nộp bài 3

Nộp bài 4
730/09/2021Nhân viên quản trị Website (Website Administrator) – Slide
* Kiểm tra vận hành WebSite
* Tối ưu hóa WebSite
* Cập nhật thông tin và bảo trì WebSite
* Thực hiện các báo cáo
Nộp bài 3

Nộp bài 4
801/10/2021Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support) – Slide
* Sử dụng thành thạo phần mềm
* Sử dụng thành thạo máy tính và thiết bị mạng
* Kỹ năng hướng dẫn
* Kỹ năng viết tài liệu
Nộp bài 6 + 7
905/10/2021Nhân viên hỗ trợ người dùng (IT Help Desk)Nộp bài 8
1006/10/2021Nhân viên hỗ trợ người dùng (IT Help Desk)Nộp bài 9
1107/10/2021Nhân viên quản trị mạng máy tính (Network Administrator)Nộp bài 10
1208/10/2021Nhân viên quản trị mạng máy tính (Network Administrator)Nộp bài 11
1312/10/2021Nhân viên quản trị hệ thông (System Administrator)Nộp bài 12
1413/10/2021Nhân viên quản trị hệ thông (System Administrator)Nộp bài 13