Thương mại điện tử

Nghề Thương mại điện tử

 1. MH 07 – Marketing căn bản
 2. MH 08 – Pháp luật Thương mại điện tử
 3. MH 09 – Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
 4. MĐ 10 – Mạng cơ bản
 5. MĐ 11 – Đồ họa quảng cáo
 6. MĐ 12 – Nhập môn Digital Marketing
 7. MĐ 13 – Thiết kế và Quản trị Website thương mại
 8. MĐ 14 – WebServer và Websites
 9. MĐ 15 – Marketing nội dung & Email Marketing
 10. MĐ 16 – SEO & Marketing trên công cụ tìm kiếm
 11. MĐ 17 – Kỹ thuật quay video và biên tập video
 12. MĐ 18 – Marketing mạng xã hội
 13. MĐ 19 – Sàn thương mại điện tử
 14. MĐ 20 – Thực nghiệp thương mại điện tử