Tin học Khóa 2021

Tin học (Khóa 2021)

Tên môn học: Tin học

Mã số môn học: MH 05

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

STTNỘI DUNGHÌNH THỨCGHI CHÚ
1Hiểu biết về CNTT cơ bảnTrắc nghiệm
2Sử dụng máy tính cơ bảnTrắc nghiệm
3Sử dụng Internet cơ bảnTrắc nghiệm
4Xử lý văn bản cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm
5Xử lý bảng tính cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm
6Sử dụng trình chiếu cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm

LỊCH GIẢNG DẠY

STTNGÀYBÀI GIẢNGBÀI TẬPGHI CHÚ
109/09/2021 (W1)Chương 1: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
Bài 1: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính
Trắc nghiệm
Bài tập
Nộp bài
Bài khảo sát
210/09/2021 (W1)Chương 1: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản – TT
Bài 2: Các ứng dụng của CNTT – TT
Bài 3: Một số vấn đề liên quan khi sử dụng CNTT-TT
Trắc nghiệm
Bài 2
Bài 3
316/09/2021 (W2)Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản
Bài 4: Hệ điều hành Windows
Bài 5: Quản lý thư mục và tập tin
Bài 6: Một số phần mềm tiện ích
Trắc nghiệm
Thực hành
417/09/2021 (W2)Chương 3: Sử dụng Internet cơ bản
Bài 7: Kiến thức cơ bản về Internet
Bài 8: Sử dụng trình duyệt Web
Trắc nghiệm
Bài tập
Nộp bài
523/09/2021 (W3)Chương 3: Sử dụng Internet cơ bản -TT
Bài 9: Dịch vụ thư điện tử
Bài 10: Dịch vụ tìm kiếm
Trắc nghiệm
DS Email
Kiểm tra
Chương 1, 2, 3
624/09/2021 (W3)Chương 4: Xử lý văn cơ bản
Bài 11: Kiến thức cơ bản
Bài tập
Nộp bài
Trắc nghiệm
730/09/2021 (W4)Chương 4: Xử lý văn cơ bản – TT
Bài 12: Định dạng văn bản
Đề bài
Nộp bài
801/10/2021 (W4)Chương 4: Xử lý văn cơ bản – TT
Bài 13: Chèn các đối tượng vào văn bản
Đề bài
Nộp bài
Kiểm tra
Chương 4
907/10/2021 (W5)Chương 5: Sử dụng bảng tính cơ bản
Bai 14: Kiến thức cơ bản về bảng tính
Trắc nghiệm
1008/10/2021 (W5)Chương 5: Sử dụng bảng tính cơ bản – TT
Bài 15: Biểu thức và Hàm
Đề bài
Nộp bài
1114/10/2021 (W6)Chương 5: Sử dụng bảng tính cơ bản – TT
Bài 15: Biểu thức và Hàm – TT
Nộp bài
1215/10/2021 (W6)Chương 5: Sử dụng bảng tính cơ bản – TT
Bài 16: Biểu đồ
Bài 17: Định dạng và in ấn trong Excel
Nộp bàiKiểm tra
Chương 5
1321/10/2021 (W7)Chương 6: Sử dụng trình chiếu cơ bản
Bài 18: Kiến thức cơ bản về trình chiếu
Trắc nghiệm
1422/10/2021 (W7)Chương 6: Sử dụng trình chiếu cơ bản – TT
Bài 19: Cập nhật và định dạng trình chiếu
Bài 20: Làm việc với các trình chiếu
Đề bài
Nộp bài
1528/10/2021 (W8)Ôn Tập & Kiểm tra
Đề bài
Nộp bài
Kiểm tra
Chương 6