Tin Học Khóa 2021

Tin học (Khóa 2021)

Tên môn học: Tin học

Mã số môn học: MH 05

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

STTNỘI DUNGHÌNH THỨCGHI CHÚ
1Hiểu biết về CNTT cơ bảnTrắc nghiệm
2Sử dụng máy tính cơ bảnTrắc nghiệm
3Sử dụng Internet cơ bảnTrắc nghiệm
4Xử lý văn bản cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm
5Xử lý bảng tính cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm
6Sử dụng trình chiếu cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

STTBÀI GIẢNGBÀI TẬPGHI CHÚ
1Chương 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản (Slide)
Bài 1: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính
Bài 2: Các ứng dụng của CNTT – TT
Bài 3: Một số vấn đề liên quan khi sử dụng CNTT-TT
Trắc nghiệm 1

Trắc nghiệm 2
2Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản (Slide)
Bài 4: Hệ điều hành Windows
Bài 5: Quản lý thư mục và tập tin
Bài 6: Một số phần mềm tiện ích
Trắc nghiệm

Thực hành 1

Thực hành 2
3Chương 3: Sử dụng Internet cơ bản (Slide)
Bài 7: Kiến thức cơ bản về Internet
Bài 8: Sử dụng trình duyệt Web
Bài 9: Dịch vụ thư điện tử
Bài 10: Dịch vụ tìm kiếm
Trắc nghiệm 1

Trắc nghiệm 2
4Chương 4: Xử lý văn cơ bản
Bài 11: Kiến thức cơ bản
Bài 12: Định dạng văn bản
Bài 13: Chèn các đối tượng vào văn bản
Thực hành 1

Thực hành 2
KIỂM TRA
5Chương 5: Sử dụng bảng tính cơ bản
Bai 14: Kiến thức cơ bản về bảng tính
Bài 15: Biểu thức và Hàm
Bài 16: Biểu đồ
Bài 17: Định dạng và in ấn trong Excel
Thực hành
6Chương 6: Sử dụng trình chiếu cơ bản
Bài 18: Kiến thức cơ bản về trình chiếu
Bài 19: Cập nhật và định dạng trình chiếu
Bài 20: Làm việc với các trình chiếu
Thực hành