VỀ CHÚNG TÔI

Giới thiệu

Cộng đồng đầu tư An Phát Hưng được thành lập vào ngày 02/06/2020. Trải qua hơn 2 năm hoạt động. Cộng đồng đầu tư An Phát Hưng đã trở thành sân chơi, nơi giao lưu kết nối, chia sẻ kiến thức, cơ hội đầu tư của hàng trăm Anh chị em nhà đầu tư trên cả nước.

Những con số thành quả đáng nhớ từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban điều hành và Cộng đồng nhà đầu tư:

HƠN 500 THÀNH VIÊN là các nhà đầu tư Bất động sản cá nhân đã chính thức gia nhập tính đến tháng 8/2022.

HƠN 10 DỰ ÁN đã được triển khai, tạo lợi nhuận cho Anh chị em trong cộng đồng.

HƠN 10 QUỸ ĐẦU TƯ đã được thành lập cho từng dự án, quỹ đầu tư được hình thành từ vốn góp của Nhà đầu tư và cùng mua chung 1 dự án.

Cơ cấu tổ chức

Sau đây là cơ cấu tổ chức Ban điều hành cộng đồng đầu tư An Phát Hưng, hiệu lực chính thức từ ngày 21/12/2020.

z3667542140608_abc5060deb0861a07f89bfe47b0f374d

Chủ tịch
Dương Đình Châu

Chủ tịch An Phát Hưng Holding

Chủ tịch Quỹ đầu tư An Phát Hưng

z3667539766588_d7d4e3f89567488e15cdb5ce2090a3ea

Ban Dự Án
Cao Danh Dũng

Giám đốc Công ty BĐS An Phát Hưng

z3667539766702_76c3cb78ccf457c6aedebdc4aa1a8b61

Ban đào tạo
Nguyễn Học Viện

Giám đốc Học viện bán lẻ Zacor.

z3667539766591_715251a1e7f0a360ffe6ece4f10c2d8c

Ban Tài Chính
Lê Hữu Dương

Giám đốc chi nhánh ngân hàng ACB

z3667539766697_0a7cd1c6f4b6f7184448107a610e9381

Ban Kiểm Soát
Lê Quang Chiến

Giám đốc công ty Phần mềm Quả Cầu

z3667539766742_a6bdeaf560299c94ec6a27449c3671c4

Tổng thư ký
Lê Thị Thuỷ

Tôn chỉ hoạt động