Giới thiệu

Thái Hồ Phú Hào

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Trưởng bộ môn: Truyền thông & Mạng máy tính

Websites: http://truongnhandao.edu.vn

Email: thp.hao@truongnhandao.edu.vn

Trang cá nhân: https://itnd.edu.vn

Tài nguyên trên Website phục vụ học nghề Quản trị mạng máy tính tại Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo.