Công nghệ mạng không dây (CNE931410A, CNE931411A)

Công nghệ mạng không dây (CNE931410A, CNE931411A)

Điểm danh

Điểm quá trình

LỊCH GIẢNG DẠY

STTNGÀYBÀI GIẢNGBÀI TẬPGHI CHÚ
1Sáng 01/02/2023Giới thiệu về mạng không dây
+ Khái niệm
+ Thiết bị mạng không dây
2Sáng 08/02/2023Các chuẩn mạng không dây
+ Các chuẩn mạng phổ biến.
+ Các tầng của mạng vô tuyến.
3Sáng 15/02/2023Các chuẩn mạng không dây
+ Các cổng vào (Gateway)
+ Bộ định tuyến không dây
4Sáng 22/02/2023Quản lý mạng không dây
+ Cấu hình Router Wifi
5Sáng 01/03/2023Quản lý mạng không dây
+ Cấu hình Access Point
6Sáng 08/03/2023Quản lý mạng không dây
+ Mô hình mạng không dây
7Sáng 15/03/2023Quản lý mạng không dây
+ Mạng không dây với VLAN
8Sáng 22/03/2023Quản lý mạng không dây
+ Kiểm tra giữa kỳ
9Sáng 29/03/2023Hotspot captive portal
+ Router Mikrotik
10Sáng 05/04/2023Hotspot captive portal
+ Router Pfsense
Tạm dừng
11Sáng 12/04/2023Hotspot captive portal
+ Unifi Controller
Tạm dừng
12Sáng 19/04/2023Nhà thông minh
+ Các thiết bị trong nhà thông minh
+ Mạng và giao thức trong nhà thông minh
THI KẾT THÚC MÔN
Tạm dừng