Dịch vụ mạng Linux (CNE951411A)

Dịch vụ mạng Linux (CNE951411A)

Điểm danh

Điểm quá trình

LỊCH GIẢNG DẠY

STTNGÀYBÀI GIẢNGBÀI TẬPGHI CHÚ
1Chiều 03/06/2023Triển khai dịch vụ DHCP, DNS
2Sáng 05/06/2023Triển khai dịch vụ Samba
3Chiều 05/06/2023Triển khai dịch vụ WebServer
+ LAMP
4Sáng 06/06/2023Triển khai dịch vụ WebServer
+ Virtualmin
THI KẾT THÚC MÔN