Mạng máy tính và Internet (CGR931212A, CNE931412A)

Mạng máy tính và Internet (CGR931212A, CNE931412A)

Điểm danh

Điểm quá trình

LỊCH GIẢNG DẠY

STTNGÀYBÀI GIẢNGBÀI TẬPGHI CHÚ
1Chiều 19/04/2023Khái niệm mạng máy tính
2Chiều 26/04/2023Giao thức phân tầng, mô hình dịch vụ
3Chiều 10/05/2023Cấu trúc liên kết mạng Bus, Star
4Chiều 17/05/2023Cấu trúc liên kết mạng Star mở rộng
5Chiều 26/05/2023Cấu trúc liên kết mạng Ring, Mesh
6Sáng 02/06/2023Dây cáp xoắn đôi
7Chiều 02/06/2023Dây cáp xoắn đôi (tiếp theo)
8Sáng 09/06/2023Địa chỉ IP
9Chiều 09/06/2023Địa chỉ IP (tiếp theo)
10Sáng 23/06/2023Địa chỉ IP (tiếp theo)Nghĩ hè
11Sáng 30/06/2023Địa chỉ IP (tiếp theo)Nghĩ hè
12Sáng 07/07/2023Bộ chuyển mạch (Switch)Nghĩ hè
13Sáng 14/07/2023Bộ định tuyến (Router)Nghĩ hè
14Sáng 21/07/2023Bộ định tuyến (Router)Nghĩ hè
15Sáng 28/07/2023Mạng không dâyNghĩ hè