Minh chứng kiểm định QTM 2021

Minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo

Nghề QTMMT năm 2021

TTMã MCTên minh chứngTiến độGhi chú
311.2.02Quy chế hoạt động bộ môn TT-MMT năm 2021Xong
331.2.04Báo cáo hoạt động năm 2021Xong
812.3.02Danh sách tổng hợp bài giảng điện tử
Danh sách tổng hợp phần mềm mô phỏng
Xong
852.4.03Danh sách giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2019Xong
1012.5.12Báo cáo tổng kết khóa 2019 của phòng đào tạo và của bộ mônXongChưa TN
1092.6.03Biên bản họp bộ môn từ 1.7.2021 – 30.11.2021Xong
1142.6.06Biên bản kiểm tra hoạt độngchấm thi đua năm 2021Xong
1172.7.03Báo cáo tổng hợp ý kiến người học ngắn hạn đầu khóa 2021P.CTHS
1182.7.04Báo cáo tổng kết bộ môn năm 2021 (Có nội dung đào tạo liên thông không được vì người học không có nhu cầu)XongChưa ký
1193.1.01Danh sách nhà giáo tham gia giảng dạy nghề QTMMT năm 2021XongCần bổ sung thông tin
1303.2.04Bảng chấm điểm hàng tháng, quý và 6 tháng cuối năm của bộ mônXong
1313.2.05Báo cáo hoạt động năm 2021Xong
1383.3.02Danh sách lớp, danh sách chia nhóm (MC20CVA1; MC20CVA2; MC20CVA3) thực hành năm 2020-2021 Xong
1413.3.05Quyết định giao nhiệm vụ cho NGCN năm 2021 (Chu Văn An, Nhân Đạo)
Phiếu giao việc phụ trách xưởng Thầy Đặng Xuân Minh
Xong
1453.4.01Danh sách nhà giáo cơ hữu tham gia nghiên cứu khoa học, hội thi dạy nghề giỏi, hội thi thiết bị tự làmXong
1463.4.02Văn bản/ tài liệu/ Hình ảnh thể hiện nhà giáo tham gia nghiên cứu khoa học, hội thi dạy nghề giỏi, thiết bị tự làmXong
1543.6.02Danh sách nhà giáo cơ hữu được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động năm 2021Xong
1553.6.03Văn bản/ tài liệu/ hình ảnh về việc nhà giáo thực tập tại đơn vị sử dụng lao động năm 2021 (Thầy Hào; Thầy Lưu; Thầy Minh)Xong P. Đào Tạo
1563.6.04Báo cáo thực tập của nhà giáo năm học 2020 – 2021 (T.Hào; T.Lưu; T.Minh)XongP. Đào Tạo
1573.6.05Phiếu ý kiến của doanh nghiệp nhận xét thực tập nhà giáo nam 2021 (Thầy Hào; Thầy Lưu; Thầy Minh)Xong P. Đào Tạo
1593.7.02Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý nghề QTM MT năm 2021Xong
1643.8.01Báo cáo tổng kết năm 2021 của Bộ môn và TrườngXongThiếu BC Trường
1694.1.05Biên bản thẩm định CTĐT nghề QTMMT cấp khoa, trường năm 2020CNTT
1724.1.08Danh sách CB-GV-CG tham gia điều chỉnh, thẩm định CTĐT nghề QTMMT năm 2020 (QTM-MT, TMĐT)XongCNTT
1744.1.10Biên bản họp bộ môn về phân công điều chỉnh chương trình đào tạo QTMMT năm 2020CNTT
1754.1.11Biên bản họp bộ môn về phân thẩm định chỉnh chương trình đào tạo QTMMT năm 2020CNTT
1774.1.13Phiếu phản biện chuyên gia ngoài về CTĐT QTMMT năm 2020CNTT
2324.9.01Bảng đăng ký biên soạn giáo trình trung cấp QTMMT năm 2020Xong
2424.11.01Biên bản thẩm định giáo trình cấp khoa và trường năm 2020CNTT
2585.1.04Danh mục thiết bị đào tạo nghề QTMMT (TT 06/2015/TT-BLĐTBXH, phụ lục 2a)Xong
2595.1.05Sơ đồ bố trí phòng học, Xưởng thực hành năm 2021XongT. Minh
2835.4.01Hồ sơ thiết kế, lắp đặt các thiết bị trong xưởng thực hành năm 2021XongT. Minh
2845.4.02Hồ sơ quản lý các thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành năm 2021XongT. Minh (Tài sản)
2885.4.06Hồ sơ duy tu, bảo dưỡng xưởng năm 2021Thiếu T6, T7T. Minh
3015.5.09Kế hoạch mua sắm trang thiết bị đào tạo năm 2021Xong
3025.5.10Hồ sơ quản lý cấp phát phụ liệu học tập các lớp năm 2021 (MC19, MC20, MC20CVA1, MC20CVA2, MC20CVA3)XongT.Minh
3335.8.04Danh mục bài giảng điện tử, hồ sơ lưu trữ năm 2021Xong
3405.8.08Danh mục các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy nghề QTMMT năm 2021Xong
3676.3.02Thông tin tuyển dụng nghề QTMMT năm 2021Xong
3736.3.08Sổ cập nhật giới thiệu việc làm của Bộ môn và Trường năm 2021P.CTHS
3947.2.07Kế hoạch họp mặt cụ học sinh năm 2021XongKhông TC
3957.2.08Báo cáo kết quả họp mặt cụ học sinh năm 2021XongKhông TC
4117.5.02Kế hoạch thực hiện tự kiểm định đánh giá chất lượng chương trình đào tạo QTMMT năm 2021Xong
4127.5.03Báo cáo tự kiểm định đánh giá chất lượng chương trình đào tạo QTMMT năm 2021
4157.6.02Biên bản họp bộ môn về đóng góp MTCL năm 2021Xong