Tin học (Cao đẳng)

Tin học (Cao đẳng)

Tên môn học: Tin học

Mã số môn học: MH 05

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ;

Lớp: Thú Y, Nuôi Trồng, BVTV

Thời gian lớp học: 12h30 đến 16h30 (Thứ 5, Thứ 6)

Phòng học Online: https://meet.google.com/hwi-firm-rrr

Danh sách lớp học: Xem điểm danh

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

STTNỘI DUNGHÌNH THỨCGHI CHÚ
1Hiểu biết về CNTT cơ bảnTrắc nghiệm
2Sử dụng máy tính cơ bảnTrắc nghiệm
3Sử dụng Internet cơ bảnTrắc nghiệm
4Xử lý văn bản cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm
5Xử lý bảng tính cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm
6Sử dụng trình chiếu cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm

LỊCH GIẢNG DẠY ONLINE

STTNGÀYBÀI GIẢNGBÀI TẬPGHI CHÚ
109/09/2021 (W1)Chương 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản (Slide)
Bài 1: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính
Trắc nghiệm
Bài tập
Nộp bài
Bài khảo sát
210/09/2021 (W1)Chương 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản – TT (Slide)
Bài 2: Các ứng dụng của CNTT – TT
Bài 3: Một số vấn đề liên quan khi sử dụng CNTT-TT
Trắc nghiệm
Bài 2
Bài 3
316/09/2021 (W2)Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản (Slide)
Bài 4: Hệ điều hành Windows
Bài 5: Quản lý thư mục và tập tin
Bài 6: Một số phần mềm tiện ích
Trắc nghiệm
Thực hành
417/09/2021 (W2)Chương 3: Sử dụng Internet cơ bản (Slide)
Bài 7: Kiến thức cơ bản về Internet
Bài 8: Sử dụng trình duyệt Web
Trắc nghiệm
Bài tập
Nộp bài
523/09/2021 (W3)Chương 3: Sử dụng Internet cơ bản -TT (Slide)
Bài 9: Dịch vụ thư điện tử
Bài 10: Dịch vụ tìm kiếm
Trắc nghiệm
DS Email
Kiểm tra
Chương 1, 2, 3
624/09/2021 (W3)Chương 4: Xử lý văn cơ bản
Bài 11: Kiến thức cơ bản
Bài 12: Định dạng văn bản
Bài 13: Chèn các đối tượng vào văn bản
Trắc nghiệm
730/09/2021 (W4)Chương 5: Sử dụng bảng tính cơ bản
Bai 14: Kiến thức cơ bản về bảng tính
Bài 15: Biểu thức và Hàm
Bài 16: Biểu đồ
Bài 17: Định dạng và in ấn trong Excel
Trắc nghiệm
801/10/2021 (W4)Chương 6: Sử dụng trình chiếu cơ bản
Bài 18: Kiến thức cơ bản về trình chiếu
Bài 19: Cập nhật và định dạng trình chiếu
Bài 20: Làm việc với các trình chiếu
Trắc nghiệm
907/10/2021 (W5)Ôn tập lý thuyếtKiểm tra
1008/10/2021 (W5)Thực hành WordHọc trực tiếp
1114/10/2021 (W6)Thực hành WordHọc trực tiếp
1215/10/2021 (W6)Thực hành ExcelHọc trực tiếp
1321/10/2021 (W7)Thực hành ExcelHọc trực tiếp
1422/10/2021 (W7)Thực hành ExcelHọc trực tiếp
1528/10/2021 (W8)Thực hành PowerPointHọc trực tiếp