Tin học (Liên thông kế toán 21)

Tin học

(Lớp liên thông CĐ – Kế toán – BT&SC thiết bị nhiệt)

Tên môn học: Tin học

Mã số môn học: MH 05

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ;

Lớp: 21CKT02-TC, 21CML02-TC

Thời gian lớp học: 7h00 đến 11h00 (Chủ Nhật)

Phòng học Online: https://meet.google.com/hwi-firm-rrr

Danh sách lớp học: Xem điểm danh

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

STTNỘI DUNGHÌNH THỨCGHI CHÚ
1Hiểu biết về CNTT cơ bảnTrắc nghiệm
2Sử dụng máy tính cơ bảnTrắc nghiệm
3Sử dụng Internet cơ bảnTrắc nghiệm
4Xử lý văn bản cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm
5Xử lý bảng tính cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm
6Sử dụng trình chiếu cơ bảnThực hành/Trắc nghiệm

LỊCH GIẢNG DẠY ONLINE

STTNGÀYBÀI GIẢNGBÀI TẬPGHI CHÚ
119/09/2021 (W1)Chương 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản (Slide)
Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính
Các ứng dụng của CNTT – TT
Một số vấn đề liên quan khi sử dụng CNTT-TT
Trắc nghiệmBài khảo sát
226/09/2021 (W1)Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản (Slide)
Hệ điều hành Windows
Quản lý thư mục và tập tin
Một số phần mềm tiện ích
Trắc nghiệm
303/10/2021 (W2)Chương 3: Sử dụng Internet cơ bản (Slide)
Kiến thức cơ bản về Internet
Sử dụng trình duyệt Web
Dịch vụ thư điện tử
Dịch vụ tìm kiếm
Trắc nghiệm
Trắc nghiệm
DS Email
Kiểm tra
Chương 1, 2, 3
410/10/2021 (W2)Chương 4: Xử lý văn cơ bản
Kiến thức cơ bản
Định dạng văn bản
Chèn các đối tượng vào văn bản
Chương 5: Sử dụng bảng tính cơ bản
Kiến thức cơ bản về bảng tính
Biểu thức và Hàm
Biểu đồ
Định dạng và in ấn trong Excel
Chương 6: Sử dụng trình chiếu cơ bản
Kiến thức cơ bản về trình chiếu
Cập nhật và định dạng trình chiếu
Làm việc với các trình chiếu
5Thực hànhHọc trực tiếp
6Thực hànhHọc trực tiếp